Missie Abdijhoeve Betlehem

Geplaatst op

Waarom de Abdijhoeve Betlehem ?
Het ontvangen van gasten en hen zien in het licht van God, is een al eeuwenoude praktijk in het
leven van de benedictijnse monniken, een essentieel onderdeel van het kloosterleven en van de
monastieke spiritualiteit.
In deze tijd van toenemende secularisatie, is er een grote behoefte aan herbronning, een
groeiende vraag naar laagdrempelige stille en inspirerende plekken waar mensen met
zingevingsvragen terecht kunnen.
Wat is de Abdijhoeve Betlehem?
De Abdijhoeve Bethlehem is als gastenverblijf een integraal onderdeel van de Sint
Willibrordsabdij: een Benedictijnse monnikengemeenschap. Het betreft een bezinningscentrum
voor meditatie, toerusting en studie. Het biedt ruimte aan bezinning en reflectie op geloofs-en
zingevingsvragen, waarbij gastvrijheid een wezenlijk element is van de Benedictijnse cultuur en
een spiritueel fundament heeft: elke gast wordt ontvangen in het licht van God. Deze gastvrijheid
betreft zowel de lichamelijke als de geestelijke dimensie van de mens.
Monniken, medewerkers en gastvrouwen/heren werken samen aan deze missie.
Welke vormen van gastenontvangst onderscheiden we?
In Abdijhoeve Betlehem onderscheiden we twee vormen van gastenontvangst:

 • Jaarlijks is er een aanbod – onder verantwoordelijkheid van de Abdij – van verschillende open
  toegankelijke cursussen op het gebied van meditatie, toerusting en studie, ook wel de
  ‘spirituele werkplaats’ genoemd. Individuele gasten zich kunnen hiervoor inschrijven.
 • Daarnaast faciliteert de Abdijhoeve activiteiten van groepen met hun eigen programma die een
  deel van de ruimtes willen gebruiken en daarvoor zoeken naar een stille gastvrije plek in een
  benedictijnse cultuur en in de nabijheid van de abdij en haar kerk als bron van inspiratie.
  Bovendien bestaat de mogelijkheid een van de monniken te vragen een inleiding op een thema
  te geven – zoals over de benedictijnse spiritualiteit-, of om een rondleiding in de abdij te
  verzorgen.
  De Abdijhoeve Betlehem beschikt over comfortabele overnachtingsmogelijkheden: zij kan ruimte
  bieden aan twee parallelle groepen met één- en tweepersoonskamers met individueel sanitair,
  bijbehorende zalen en meditatieruimtes. De maaltijden zijn vegetarisch. De Abdijhoeve wil trouw
  blijven aan haar Benedictijnse cultuur van matigheid en soberheid, van schoonheid en kwaliteit,
  van rust en regelmaat. Elke groep krijgt vanuit de Abdijhoeve een gastvrouw/-heer toebedeeld.
  Onze gasten zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de gebedsdiensten in de abdijkerk.
  Een deel van de inkomsten uit deze gastenzorg draagt bij aan het levensonderhoud van de
  monniken die immers zelf hierin dienen te voorzien volgens de al eeuwenoude leefregel van Sint
  Benedictus.

In het kort samengevat:
De ABDIJHOEVE BETLEHEM biedt…
« EEN STIL EN GASTVRIJ HUIS VAN VREDE IN EEN MONASTIEKE BENEDICTIJNSE SETTING,
VOOR MENSEN DIE ZICH BEZIG WILLEN HOUDEN MET ZINGEVINGS- EN GELOOFSVRAGEN,
MET STUDIE EN MEDITATIE «. IEDER DIE INNERLIJKE VREDE ZOEKT IS WELKOM.
Abt Henry Vesseur OSB April 2022