Missie Abdijhoeve Betlehem

Geplaatst op

Onze missie

Benedictijnse monniken volgen de Regel van Benedictus. Daarin lezen we dat gasten met de grootste zorg en eer ontvangen moeten worden. De monniken zullen de gasten ontvangen als Christus zelf; we zien hen in het licht van God. Dit is een wezenlijk deel van het kloosterleven en van de monastieke spiritualiteit. Er is in onze tijd een grote behoefte aan plaatsen voor bezinning, waar mensen een geestelijke bron kunnen vinden om daaruit te drinken. Velen zoeken laagdrempelige, stille en inspirerende plekken. Wij willen die graag bieden in de Abdijhoeve in haar Benedictijnse cultuur van matigheid en soberheid, van  schoonheid en kwaliteit, van rust en regelmaat.

Wat is de Abdijhoeve Betlehem?

De Abdijhoeve Bethlehem is een gastenverblijf dat nauw verbonden is met en onderdeel is van de Sint Willibrordsabdij, een Benedictijnse monnikengemeenschap bij Doetinchem. Het is een bezinningscentrum voor meditatie, toerusting, verdieping en studie. Het biedt ruimte om op verschillende manieren bezig te zijn met geloofs-en zingevingsvragen. We willen onze gasten van dienst zijn om zo goed mogelijk tot rust te komen, stilte te ervaren en een klimaat van aandacht en betrokkenheid te creëren. We hebben daarbij oog voor zowel de lichamelijke als de geestelijke dimensie van de mens. Monniken, medewerkers en gastvrouwen/heren werken samen aan deze missie. Een deel van de inkomsten uit deze gastenzorg draagt bij aan het levensonderhoud van de monniken die hierin zelf moeten voorzien volgens de Regel van  Benedictus.    

Welke vormen van gastenontvangst kennen we?

In Abdijhoeve Betlehem onderscheiden we twee vormen van  gastenontvangst:

  • Jaarlijks is er onder verantwoordelijkheid van de Abdij een aanbod van een vijftiental  weekenden rond meditatie, toerusting en studie op basis van de christelijke geloofstraditie. Naast eigen monniken leiden verschillende deskundigen de thema’s in aan de hand van mystieke teksten, Bijbelfragmenten of liturgische en monastieke praktijken. Individuele gasten kunnen zich hiervoor inschrijven.
  • Daarnaast faciliteert de Abdijhoeve activiteiten van groepen met hun eigen programma die een deel van de ruimtes willen gebruiken en daarvoor zoeken naar een stille gastvrije plek in de nabijheid van de abdij en haar kerk, als bron van inspiratie. Bovendien bestaat de mogelijkheid een van de monniken te vragen een inleiding op een thema te geven – zoals over de benedictijnse spiritualiteit-, of om een rondleiding in de abdij te verzorgen.

Wat biedt het huis?

De Abdijhoeve Betlehem beschikt over een comfortabele groeps-/ hotelvoorziening voor twee parallelle groepen met een totaal van 30 éénpersoons- en 6 tweepersoonskamers met individueel sanitair, bijbehorende zalen en meditatieruimtes. De maaltijden zijn vegetarisch. Elke groep krijgt vanuit de Abdijhoeve een gastvrouw/-heer toebedeeld. Onze gasten zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de gebedsdiensten in de abdijkerk. Er is een Abdijwinkel waarin boeken, religieuze artikelen, regionale en monastieke producten te koop worden aangeboden. In de bosrijke omgeving rondom de Abdijhoeve is volop gelegenheid om te wandelen.

In het kort samengevat

De Abdijhoeve Betlehem is een stil en gastvrij huis van vrede in een monastieke benedictijnse setting, voor mensen die zich bezig willen houden met zingevings- en geloofsvragen, met studie en meditatie. Ieder die innerlijke vrede zoekt is welkom.