Duurzaamheid

Geplaatst op

Rond de St. Willibrordsabdij, in de stilte van een landgoed en zijn erfgoed en in de luwte van een zwak golvend landschap dat 63 hectaren omvat, ligt een verborgen schat; een gebied dat tot omstreeks 1780 grotendeels bestond uit heide met nat broekbos langs de beek. Waarna aangelegde lanen de verbinding legden tussen aangrenzend gebied en er bebost werd, zodat u nu volop geniet. Omdat in de kern van dat gebied een Abdij en zijn Hoeve gelegen zijn.

“Landgoed en erfgoed”

Op een landgoed dat nog altijd een mooi beeld geeft van het historische bodemgebruik, dat heden ten dage ruimtelijk en functioneel is en een hakbos bevat dat de gebouwen op duurzame wijze van brandhout voor de kachels en zuurstof voor de geest voorziet. Een prachtige omgeving die u vanuit onze groepsaccommodatie met eigen ogen beziet. Een zorgvuldige combinatie van bos en grasland waarin de Abdij en de Hoeve destijds zorgvuldig in het landschap werden gepland en het landschap zich inmiddels met dezelfde zorg rondom deze prachtige gebouwen spant.

verduurzaming Abdijhoeve

“Schoon- en ongereptheid”

Monniken vestigen zich toegewijd en standvastig op een vaste plaats, ze leggen een gelofte af van stabiliteit omdat ze streven naar een duurzame levensvernieuwing door zich voor het leven te engageren met de plaatselijke kloostergemeenschap. Monniken beschouwen zichzelf niet als eigenaren, maar als beheerders van het hun toevertrouwde erfgoed; zowel spiritueel als materieel. Omdat monniken zijn gericht op de kernwaarden van het leven is hun thuis een plaats in de stilte van de natuur, want in de schoonheid en ongereptheid van de natuur ervaren zij de scheppende hand van God.

In het kader van verduurzaming zijn de Abdij en de Abdijhoeve in de afgelopen jaren heringericht en energetisch aangepast. Er zijn 230 zonnepanelen geplaatst om zoveel mogelijk energieneutraal te kunnen leven, de snipperkachels worden gestookt met hout uit eigen bos dat op een verantwoorde wijze wordt geëxploiteerd en het gebruik van aardgas is tot een minimum beperkt.