Abdijweekenden

Geplaatst op

De Sint Willibrordsabdij biedt in de Abdijhoeve Bethlehem een programma aan voor meditatie, bezinning, toerusting, verdieping en studie op basis van de christelijke geloofstraditie in haar monastieke en met name benedictijnse vorm.

We baseren ons hierbij op zeer diverse uitgangspunten: mystieke teksten, Bijbelfragmenten, liturgische en monastieke praktijken, culturele vormen. Ook de werkvormen zijn divers: meditatie, voordrachten, tekstlezing, dialoog, creatieve technieken. In de Goede Week zullen we weer een Triduüm Sacrum –retraite in stilte aanbieden, voor onze oblaten en andere belangstellenden.

In onderstaande kalender vind u de laatste weekenden van 2022 en het nieuwe abdijprogramma 2023:

U kunt zich aanmelden door middel van een email naar reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl of via onderstaand formulier:

dec
9
vr
2022
Trappen van nederigheid, hoofdstuk 7 van de regel van Benedictus o.l.v. Br. Johan te Velde osb @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij
dec 9 @ 16:00 – dec 11 @ 15:00
Trappen van nederigheid, hoofdstuk 7 van de regel van Benedictus o.l.v. Br. Johan te Velde osb @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij

Wie op korte termijn in december nog een weekend Benedictijnse bezinning wil, kan zich aanmelden voor een Abdijweekend in Abdijhoeve Betlehem over hoofdstuk 7 van de Regel van Benedictus, gewijd aan het belangrijke begrip ‘nederigheid’. Wat bedoelt Benedictus met nederigheid? Hoe moeten we de twaalf traptreden van de nederigheid opvatten? Br. Johan te Velde osb zal tijdens dit weekend een aantal inleidingen houden en we gaan er ook over praten en mediteren. Ook is er gelegenheid om de getijdendiensten bij te wonen en de stilte te ervaren. Het weekend begint vrijdagmiddag 9 december om 16.00 uur en eindigt op zondagmiddag om 15.00 uur.

inschrijven via e-mail: reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl of hieronder in het formulier

feb
17
vr
2023
Abdijweekend februari – Ben Claessen – Jezus en de Boeddha, verschillen en overeenkomsten in hun visie op bevrijding @ Abdijhoeve Betlehem
feb 17 @ 16:00 – feb 19 @ 14:00
Abdijweekend februari - Ben Claessen - Jezus en de Boeddha, verschillen en overeenkomsten in hun visie op bevrijding @ Abdijhoeve Betlehem

Uiterlijk mogen de verschillen tussen westerse en oosterse culturen en religieuze tradities aanzienlijk zijn, grote spirituele voorgangers als Jezus en de Boeddha bieden beide wegen van innerlijke bevrijding of verlossing. Hun boodschap: Ieder van ons gaat een uniek pad, maar wij allen staan in hetzelfde mysterie. Open uw ogen en zie! Aan de hand van uitspraken van deze voorgangers kijken we naar overeenkomsten en verschillen in de wijze waarop zij anderen voorgingen.

reserveren door een mail te sturen naar: reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl

of onderstaand formulier in te vullen

mrt
3
vr
2023
Abdijweekend 3-5 maart – Broeder Johan – Het Evangelie volgens Matteüs @ Abdijhoeve Betlehem
mrt 3 @ 16:00 – mrt 5 @ 14:00
Abdijweekend 3-5 maart - Broeder Johan - Het Evangelie volgens Matteüs @ Abdijhoeve Betlehem

In 2023 wordt het Evangelie volgens Matteüs op zondag in de liturgie voorgelezen. In veel opzichten tekent Matteüs Jezus als de vervulling van het Oude Testament. Hij is de nieuwe Mozes die in vijf toespraken Gods wet in het hart van de mensen schrijft. Hij is de nieuwe David die het ware koningschap van gerechtigheid en dienstbaarheid brengt. Door lezing van de mooiste fragmenten en door andere werkvormen maken we kennis met dit fascinerende evangelie.

reserveren door een mail te sturen naar: reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl

of onderstaand formulier in te vullen

apr
6
do
2023
6-9 april – br. Coert Biesjot – Triduum Sacrum Retraite @ Abdijhoeve Betlehem
apr 6 @ 16:00 – apr 9 @ 14:00
6-9 april - br. Coert Biesjot - Triduum Sacrum Retraite @ Abdijhoeve Betlehem

Uit het Johannesevangelie gaan we de zogenoemde Afscheidsrede lezen. Al wat nodig is : een Bijbel om met elkaar de hoofdstukken 13 – 17 van het Johannes evangelie te lezen en overwegen. Zo kan het Paasmysterie ons meer en dieper aanspreken en wij Jezus’ Pascha op basis van Zijn slotwoorden tot zijn leerlingen als inspiratie op ons laten inwerken. Met verwijzingen naar het lijdensverhaal en het paasevangelie delen we zo met elkaar de vreugde en kracht van het verrijzenisgeloof.

reserveren door een mail te sturen naar: reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl

of onderstaand formulier in te vullen

apr
21
vr
2023
Abdijweekend 21-23 april Barbara Zwaan Zorgeloos leven in een zorgelijke wereld. Een uitnodiging tot spiritueel leven met Henri Nouwen @ Abdijhoeve Betlehem
apr 21 @ 16:00 – apr 23 @ 14:00
Abdijweekend 21-23 april Barbara Zwaan Zorgeloos leven in een zorgelijke wereld. Een uitnodiging tot spiritueel leven met Henri Nouwen @ Abdijhoeve Betlehem

Wat betekent het om een spiritueel leven te leiden? Hoe is dit te combineren met ons vaak zo rusteloze en hectische bestaan en alle zorgen die er van buiten op ons afkomen? Wat is onze eigenlijke roeping in dit leven? Waar kunnen we de gemoedsrust vinden om naar Gods roepstem te luisteren? Dat zijn de vragen waarmee priester-schrijver Henri Nouwen (1932-1996) zijn boekje Alles nieuw. Een uitnodiging tot geestelijk leven (Tielt, Lannoo, 2000) begint en die de basis vormen van deze retraite. Samen lezen we enkele passages en gaan na wat die ons te zeggen hebben. Wat betekent het als ‘alles nieuw’ wordt?

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

mei
5
vr
2023
Abdijweekend 5-7 mei 2023 Psalm 19: adem van de geest door Wil Derkse @ Abdijhoeve Betlehem
mei 5 @ 16:00 – mei 7 @ 14:00
Abdijweekend 5-7 mei 2023 Psalm 19: adem van de geest door Wil Derkse @ Abdijhoeve Betlehem

Een weekend rond Psalm 19 – de werkelijkheid en het mensenhart doorademd door de Heilige Geest.

De filosoof Immanuel Kant schreef eens wat hem met de diepste eerbied vervulde: Gods Schepping boven hem – en het besef van morele kwaliteit dat God in zijn innerlijk had gelegd.
Deze tweedeling kende hij beslist ook uit Psalm 19. De eerste acht verzen ervan zijn een lofzang op de heerlijkheid van de Schepping: `De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen´ (Ps 19,1). Het tweede gedeelte is een lofzang op Gods wet in ons hart: `De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel´ (Ps 19,9).

In dit weekend rond Psalm 19 lezen we deze in dialoog met andere poëtische teksten van Gerard Manley Hopkins SJ, Ida Gerhardt en Marjoleine de Vos. We zullen overwegen dat beide domeinen – de natuurlijke werkelijkheid en het innerlijke besef – wijsgerig en theologisch geduid kunnen worden als verbonden met Gods Geest. Ze zijn beide in een diepe zin `geestig´.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

mei
19
vr
2023
Abdijweekend 19-21 mei Abt Henry Vesseur Zitten in stilte @ Abdijhoeve Betlehem
mei 19 @ 16:00 – mei 21 @ 14:00
Abdijweekend 19-21 mei	Abt Henry Vesseur 	Zitten in stilte @ Abdijhoeve Betlehem

De eeuwenoude traditie van Zen (d.i. zitten in stilte) vertoont vele raakvlakken met de meditatie zoals die door christelijke monniken vanaf de 4e eeuw n. Chr. is doorgegeven. Het gebed van rust, het bidden zonder beelden en woorden, geldt in de christelijke mystiek als de hoogste vorm van gebed. In dit weekeinde willen wij binnentreden in de praktijk van deze oeroude vorm van meditatie. We mediteren zesmaal per dag in zen-stijl en nemen deel aan de gebedsdiensten van de monniken. Zo profiteren we van het beste van twee tradities en ondervinden aan den lijve mogelijk iets van “de straal van die Waarheid welke alle mensen verlicht” (vgl. 2e Vaticaans Concilie, Nostra Aetate nr. 2). Deze dagen zijn in volledig stilzwijgen.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

jun
30
vr
2023
30 juni-2 juli Wil Derkse De spiritualiteit van de vriendschap. In gesprek met abt Aelred van Rievaulx (1110-1163) @ Abdijhoeve Betlehem
jun 30 @ 16:00 – jul 2 @ 14:00
30 juni-2 juli	Wil Derkse		De spiritualiteit van de vriendschap. In gesprek met abt Aelred van Rievaulx (1110-1163) @ Abdijhoeve Betlehem

‘Een leven zonder vriendschap is geen menselijk leven’ (Aristoteles) Deze gedachte spreekt ook mee in het gesprek van de cisterciënzer abt Aelred met een vriend over de vriendschap – een deugd die ook binnen de kloostermuren te cultiveren is. Hij sluit aan bij een lange traditie van reflectie over de vriendschap als essentiële menselijke deugd. Dit weekend maken we kennis met de overwegingen van Aelred en- vele eeuwen later – die van C.S. Lewis (auteur van o.m. de Narnia-verhalen en van ‘The Four Loves’, waarvan vriendschap er een is). De film Shadowlands – gebaseerd op het leven van Lewis – brengt deze thematiek ontroerend in beeld.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

jul
7
vr
2023
Abdijweekend 7-9 juli Abt Henry Vesseur St. Benedictus: Bid en werk @ Abdijhoeve Betlehem
jul 7 @ 16:00 – jul 9 @ 14:00
Abdijweekend 7-9 juli	 Abt Henry Vesseur 	    	St. Benedictus: Bid en werk @ Abdijhoeve Betlehem

De spiritualiteit van de Regel van Benedictus wordt kortweg samengevat in de twee werkwoorden bidden en werken. Het is een samenvatting die om uitleg vraagt. Het motto van ora et labora is niet alleen voor monniken een leidraad in het leven. In dit weekeinde willen we samen overwegen welke balans we in ons leven nodig hebben om tot evenwichtige en gelukkige mensen uit te groeien. En we zullen ontdekken hoe de Regel van Benedictus daarbij onze gids kan zijn.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

jul
21
vr
2023
Abdijweekend 21-23 juli – Joost Baneke – Psychologie en Mystiek. Deel I. Augustinus’ psychologie van extase en innerlijke schouwen. @ Abdijhoeve Betlehem
jul 21 @ 16:00 – jul 23 @ 14:00
Abdijweekend 21-23 juli - Joost Baneke - Psychologie en Mystiek. Deel I. Augustinus’ psychologie van extase en innerlijke schouwen. @ Abdijhoeve Betlehem

Naar aanleiding van Paulus’ tekst over ‘een christenmens die …. – in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet …. – werd weggerukt naar de derde hemel’ (2 Kor 12,2), heeft Augustinus een psychologische theorie ontwikkeld over verschillende manieren waarop mensen droombeelden, fantasiebeelden en beelden in de alledaagse werkelijkheid kunnen waarnemen. Deze psychologische theorie is nauw verbonden met Augustinus’ theologische opvattingen, en heeft een aanzienlijke invloed gehad op latere mystici – zoals Bernardus van Clairvaux, Johannes van het Kruis en Theresia van Avilla. In dit abdijweekend zullen relevante fragmenten uit Augustinus’ werk worden gelezen en nader worden toegelicht, mede vanuit meer recente psychologische en theologische ideeën.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

aug
18
vr
2023
Abdijweekend 18-20 augustus – Peter Nissen – Dichter bij God @ Abdijhoeve Betlehem
aug 18 @ 16:00 – aug 20 @ 14:00
Abdijweekend 18-20 augustus - Peter Nissen - Dichter bij God @ Abdijhoeve Betlehem

Spreken over God gaat vaak slechts stamelend. De taal van dichters kan helpen bij het geven van woorden aan het geheim dat ons ten diepste raakt en door het leven draagt. In dit weekeinde maken wij kennis met het werk van enkele eigentijdse dichters die in hun gedichten raken aan thema’s uit de mystieke traditie: Joost Zwagerman, die in de laatste bundel vóór zijn vroege dood verrassend religieuze gedichten publiceerde, Marjoleine de Vos, die regelmatig raakt aan religieuze thema’s in haar poëzie en columns, en Joost Baars, die in 2017 debuteerde met een bundel die klassieke mystieke beeldspraak laat herleven. Misschien brengen de teksten van deze dichters ook ons dichter bij God.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

aug
25
vr
2023
Abdijweekend 25-27 augustus – Joost Baneke – Psychologie en Mystiek. Deel II. De innerlijke burcht tussen schaamte en hoop @ Abdijhoeve Betlehem
aug 25 @ 16:00 – aug 27 @ 14:00
Abdijweekend 25-27 augustus - Joost Baneke - Psychologie en Mystiek. Deel II. De innerlijke burcht tussen schaamte en hoop @ Abdijhoeve Betlehem

In de Bijbelse en mystieke literatuur wordt de menselijke ziel dikwijls voorgesteld als een ‘burcht’ of ‘huis’. Dat ‘huis’, blijkt uit ervaring, kan tijdens een mensenleven sterk onderhevig zijn aan tal van innerlijke conflicten. En al wordt het geloof ‘een vaste grond’ genoemd, zonder hoop en liefde zal de ziel snel opdrogen en verkommeren. Aan de hand van teksten van Augustinus, Bernard van Clairvaux, Aelred van Rievaulx, en Theresia van Avila zal besproken worden hoe het onder woorden brengen van relevante emoties behulpzaam kan zijn om tot meer zelfinzicht en inzicht in relaties met anderen en de Ander te komen. 

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

sep
22
vr
2023
Abdijweekend 22-24 september – br. Johan te Velde – Julian of Norwich, de mystiek van Gods goedheid @ Abdijhoeve Betlehem
sep 22 @ 16:00 – sep 24 @ 14:00
Abdijweekend 22-24 september - br. Johan te Velde - Julian of Norwich, de mystiek van Gods goedheid @ Abdijhoeve Betlehem

In de 14e eeuw leefde er in Engeland een vrouw die al jong haar leven aan God wijdde. Op haar dertigste kreeg zij een ernstige ziekte. Tijdens die ziekte heeft zij een aantal visioenen meegemaakt die zij opgeschreven heeft en die zij haar verdere leven probeerde te verstaan en uit te leggen. Zij ging leven in een kluis bij de Saint-Julianskerk van haar geboorteplaats Norwich. We kennen haar naam niet maar zij wordt genoemd naar die kerk, Julian of Norwich. Haar visioenen hadden betrekking op Gods overweldigende liefde voor iedere mens. We zullen tijdens dit weekend een aantal aansprekende fragmenten lezen uit haar Short Text, de korte weergave van haar visioenen. We gebruiken: Julian of Norwich, ‘Als de liefde alles wordt’, (vertaling en inleiding Gerda Valkenborgh) Halewijn/Berne Media 2019

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

okt
20
vr
2023
Abdijweekend 20 -22 oktober – Ben Claessens – Van Mozes tot Hammarskjold Passages uit de christelijke mystiek door de eeuwen heen @ Abdijhoeve Betlehem
okt 20 @ 16:00 – okt 22 @ 14:00
Abdijweekend 20 -22 oktober - Ben Claessens - Van Mozes tot Hammarskjold Passages uit de christelijke mystiek door de eeuwen heen @ Abdijhoeve Betlehem

Al enkele duizenden jaren gaan mystici in de westerse christelijke traditie ons voor op het spirituele pad. Ieder van hen doet dat op een geheel eigen en unieke wijze. Maar allen putten uit één bron: God. In dit retraiteweekend maken we kennis met enkele van hen en laten we hun uitspraken en mystieke ervaringen inwerken op onze eigen beoefening.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

okt
27
vr
2023
Abdijweekend 27-29 oktober – Wil Derkse – De spiritualiteit van de soberheid Meditaties rond een gedicht van Ida Gerhardt @ Abdijhoeve Betlehem
okt 27 @ 16:00 – okt 29 @ 14:00
Abdijweekend 27-29 oktober	- Wil Derkse - De spiritualiteit van de soberheid Meditaties rond een gedicht van Ida Gerhardt @ Abdijhoeve Betlehem

De woorden ‘soberheid’ en ‘somberheid’ schelen maar één letter, maar ze onderscheiden twee werelden van verschil. In de monastieke traditie speelt soberheid een belangrijke rol, niet om het leven te beknotten, maar om het juist tot bloei te laten komen. In dit weekend verkennen we deze op menselijk floreren gerichte soberheid, in gesprek met een gedicht van Ida Gerhardt: ‘De tuin van Epicurus”, met als viermaal herhaald vers: ‘Wij kozen soberheid tot bondgenoot’.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

nov
14
di
2023
Abdijweekend 14-19 november – Vera Boon en abt Henry Vesseur – Meditatieweek: stilteretraite @ Abdijhoeve Betlehem
nov 14 @ 16:00 – nov 19 @ 14:00
Abdijweekend 14-19 november - Vera Boon en abt Henry Vesseur - Meditatieweek: stilteretraite @ Abdijhoeve Betlehem

De interreligieuze dialoog is in onze abdij al meer dan 50 jaar beoefend door ruimte te bieden aan zenmeditatie binnen het kader van de gebedsdiensten van de monniken. We beschouwen in teksten uit de zentraditie en de christelijke mystiek naar wat verbindt en ons verder helpt op de geestelijke weg naar innerlijke eenwording. Deze midweek is in volledig stilzwijgen. Enige ervaring met stiltemeditatie is aanbevolen. Er zijn zes meditatiesessies per dag, afgewisseld met loopmeditatie, en inleidingen door de retraiteleider. Met medewerking van Vera Boon.

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen:

dec
1
vr
2023
Abdijweekend – 1-3 dec – Barbara Zwaan – Wachten op God met Simone Weil @ Abdijhoeve Betlehem
dec 1 @ 16:00 – dec 3 @ 14:00
Abdijweekend - 1-3 dec - Barbara Zwaan - Wachten op God met Simone Weil @ Abdijhoeve Betlehem

Alles wat met waarachtige aandacht gedaan wordt – of het nu succesvol is of niet – brengt ‘licht in de ziel’ volgens de Franse filosofe en mystica Simone Weil (1909-1943). Ze schrijft erover in haar boek Wachten op God (Erven J. Bijleveld, Utrecht, 2020), een bundel brieven en beschouwingen die ons inleiden in haar gedachtengoed. Dat kenmerkt zich door een verrassende combinatie van filosofische analyse en spirituele meditatie. Samen lezen we enkele passages en gaan na wat die ons in deze Adventstijd te zeggen hebben. Wat betekent het om met Simone Weil te wachten op God?

reserveren door een mail te sturen naar:

reserveringen-abdijhoeve @ willibrordsabdij.nl

of  door onderstaande formulier in te vullen: