Brief over einde van de door de abdij georganiseerde zenretraites

Geplaatst op

Aan de deelnemers van de zenretraites in de Sint Willibrordsabdij

Vijftig jaar geleden begonnen in onze abdij de eerste zenretraites onder begeleiding van enkele monniken van onze abdij. Zij waren in de leer gegaan bij pater H.E. Lasalle s.j. in Duitsland en op zijn instigatie introduceerden zij deze vorm van mediteren in onze regio. De monniken van de abdij van Zundert deden dit op hun beurt in het Brabantse. Velen van u hebben in deze abdijen kennis gemaakt met de zenmeditatie.

Tot nu toe konden wij deze traditie in de Sint Willibrordsabdij voortzetten. Pater Gerard Helwig, Ton Lathouwers, Greetje Limpens en Ben Claessens en laatstelijk pater Kees van den Muijsenberg stonden in voor de continuïteit van wat wel de lijn van ‘levensbeschouwelijke zen’ is genoemd. Echter hebben we in de afgelopen jaren successievelijk afscheid moeten nemen van deze ervaren zenleraren. Ondergetekende, abt Henry Vesseur, beschouwt zichzelf niet als zenleraar, omdat hij nooit een autorisatie heeft ontvangen en daar ook niet de ambitie toe voelt. En in onze abdij en daarbuiten vinden wij geen leraren die de benodigde kwaliteiten bezitten om in dezelfde lijn voort te gaan.

In het licht van de huidige omstandigheden hebben we als abdij daarom besloten om ons vroegere aanbod van zenretraites te beëindigen. In het kader van ons Benedictijns vormingsprogramma, de zgn. Abdijweekenden, willen we echter jaarlijks twee stilteretraites aanbieden: een weekeinde en een midweek. Inhoudelijk verschillen deze niet van de vroegere zenretraites zoals u die van ons gewend bent. Maar we zullen daar niet het predikaat ‘zenretraite’ aan verbinden om niet de indruk te wekken dat wij in een geautoriseerde traditie staan.

De beoefening van de zenmeditatie heeft bij ons altijd in dienst gestaan van de interreligieuze dialoog, met name ook de dialoog met het monnikendom binnen het zenboeddhisme. Deze traditie willen we wel voortzetten door middel van onze stilteretraites binnen de context van onze Abdijweekends. De vergelijkende mystiek tussen christendom en zenboeddhisme is daarbij een belangrijk thema. Het gaat er vooral om beide tradities recht te doen en met respect te benaderen. De zendo in onze Abdijhoeve is daarvan de stille getuige en zal dit ook blijven. Daarnaast vormen de gebedsdiensten van de monniken in de abdij een levend getuigenis van de christelijke gebedstraditie. De Orde van de Benedictijnen heeft binnen de R.K. Kerk de uitdrukkelijke opdracht gekregen zich bezig te houden met de dialoog met het Boeddhisme. Om die reden voegen we daarom de stilteretraites in ons Benedictijns vormingsprogramma. Tegelijkertijd blijven we ook, vanuit dezelfde geest, gastvrijheid bieden aan groepen die zenmeditatie beoefenen. We hebben daarvoor een passende en beproefde accommodatie! U bent natuurlijk vrij om u als deelnemer bij die groepen aan te melden. Echter kan dit niet meer via ons secretariaat.

Ik ben me ervan bewust dat dit bericht voor velen van u een teleurstelling is, maar we hopen u toch in de toekomst op een of andere wijze in onze Abdijhoeve te mogen verwelkomen.

Met hartelijke groet,

Abt Henry Vesseur