30 juni-2 juli Wil Derkse De spiritualiteit van de vriendschap. In gesprek met abt Aelred van Rievaulx (1110-1163)

Wanneer: 30 juni 2023 @ 16:00 – 2 juli 2023 @ 14:00
Waar: Abdijhoeve Betlehem, Abdijlaan 1, 7004JL, Doetinchem

‘Een leven zonder vriendschap is geen menselijk leven’ (Aristoteles) Deze gedachte spreekt ook mee in het gesprek van de cisterciënzer abt Aelred met een vriend over de vriendschap – een deugd die ook binnen de kloostermuren te cultiveren is. Hij sluit aan bij een lange traditie van reflectie over de Lees verder →

Abdijweekend 21-23 juli – Joost Baneke – Psychologie en Mystiek. Deel I. Augustinus’ psychologie van extase en innerlijke schouwen.

Wanneer: 21 juli 2023 @ 16:00 – 23 juli 2023 @ 14:00
Waar: Abdijhoeve Betlehem, Abdijlaan 1, 7004JL, Doetinchem

Naar aanleiding van Paulus’ tekst over ‘een christenmens die …. – in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet …. – werd weggerukt naar de derde hemel’ (2 Kor 12,2), heeft Augustinus een psychologische theorie ontwikkeld over verschillende manieren waarop mensen droombeelden, fantasiebeelden en beelden in de Lees verder →

Abdijweekend 20-22 jan – Peter Nissen – Charles de Foucauld

Wanneer: 20 januari 2023 @ 16:00 – 22 januari 2023 @ 14:00
Waar: Abdijhoeve Betlehem, Abdijlaan 1, 7004JL, Doetinchem

De Franse soldaat, avonturier en trappist Charles de Foucauld (1858-1916), in 2022 heilig verklaard, eindigde als kluizenaar aan de rand van de Sahara. Hij was gegrepen door het besef dat een groot deel van het leven van Jezus zich in de verborgenheid van Nazareth heeft afgespeeld. Hij wilde Jezus navolgen Lees verder →

Abdijweekend 27-29 oktober – Wil Derkse – De spiritualiteit van de soberheid Meditaties rond een gedicht van Ida Gerhardt

Wanneer: 27 oktober 2023 @ 16:00 – 29 oktober 2023 @ 14:00
Waar: Abdijhoeve Betlehem, Abdijlaan 1, 7004JL, Doetinchem

De woorden ‘soberheid’ en ‘somberheid’ schelen maar één letter, maar ze onderscheiden twee werelden van verschil. In de monastieke traditie speelt soberheid een belangrijke rol, niet om het leven te beknotten, maar om het juist tot bloei te laten komen. In dit weekend verkennen we deze op menselijk floreren gerichte Lees verder →

Abdijweekend 3-5 maart – Broeder Johan – Het Evangelie volgens Matteüs

Wanneer: 3 maart 2023 @ 16:00 – 5 maart 2023 @ 14:00
Waar: Abdijhoeve Betlehem, Abdijlaan 1, 7004JL, Doetinchem

In 2023 wordt het Evangelie volgens Matteüs op zondag in de liturgie voorgelezen. In veel opzichten tekent Matteüs Jezus als de vervulling van het Oude Testament. Hij is de nieuwe Mozes die in vijf toespraken Gods wet in het hart van de mensen schrijft. Hij is de nieuwe David die Lees verder →